Item

Laatste update 15 feb 2020

Aantal gezinnen 184367
Gezinnen met meeste kinderen 22 Carolus Franciscus Smets en Justina Huysmans
Aantal personen 663692